Strona Rady Sołeckiej Mierzyna jest dostępna pod adresem:

http://solectwomierzyn.blog.pl

za chwilę nastąpi automatyczne przekierowanie